×

درخواست گواهینامه INT UNIONS آموزشی

INT UNIONS Training Certificate

درخواست گواهینامه INT UNIONS آموزشی

گواهینامه INT UNIONS آموزشی را اتحادیه های بین المللی برگرفته از ۳ United جهانی آمریکا ، اروپا ، انگلستان می باشد و افراد سرشناس را در هر دسته بندی پس از تایید صلاحیت در دایرکتوری های مربوط به آن کسب و کار و تخصص معرفی می نماید.  • بنیاد آموزش مجازی ایرانیان به عنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری این آکادمی در ایران فعالیت می نماید و برای علاقه مندان پس از شرکت در ارزیابی های مربوطه گواهینامه مورد درخواست را از این آکادمی اخذ و اعطاء می نماید.

قیمت: 240000 تومان

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟