×

دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت به همراه مدرک معتبر

PBA مدیریت تخصصی و مدرن داروخانه

شما اینجا هستید : آموزش مجازی مدیریت > PBA مدیریت تخصصی و مدرن داروخانه

PBA مدیریت تخصصی و مدرن داروخانه

کد دوره : 66921

مختصری از دوره مدیریت تخصصی و مدرن داروخانه :

داروخانه هم درســت مثل هر ســازمان دیگری برای داشــتن بازده بالا و کارکرد مناسب به داشتن سیستم مدیریت قوی و کارامد نیازمند است. اگرچه ممکن است در نظر اول برای داروسازان جوانی که قرار است از این به بعد در نقش موسس و مدیر داروخانه فعالیت کنند مدیریت داروخانه کاری ساده و گاهی پیش پاافتاده به نظر می رسد اما در واقع مدیریت منابع و نیروی انســانی حتی در کسب و کار نسبتا کوچکی مانند داروخانه هم از اهمیت زیادی برخوردار است. داشتن سیستم مدیریتی قوی، کارامد و متمرکز می تواند تنش ها و برخوردهای موجود در محیط را به شــکل محسوســی کاهش داده یا حل و فصل آنها را ســاده تر و نظام مندتر کند، از به هدررفتن سرمایه های مادی، انسانی، زمانی و عاطفی در محیط داروخانه پیشگیری کند و مانع از بروز بسیاری از ناهماهنگی ها شود.

اصول پنج گانه مدیریت نیروی انسانی در داروخانه علاوه بر اصول پایه مدیریت فایول که در این مقاله به آن می‌پردازیم، می توان اصول مدیریتی دیگری را هم برشمرد که اختصاصا در محیط داروخانه به صورت زیر تعریف شده اند :

نه کم و نه زیاد:

تعداد کارکنان اســتخدام شده برای اداره داروخانه یکی از مهم ترین اصول مدیریت نیروی انسانی است. تعداد کارکنان باید متناسب با حجم کار موجود در هر شیفت یا هر روز کاری باشد نه بیشتر و نه کمتر. در صورتی که تعداد کارکنان حاضر در مقایســه با حجم کار کم باشد، ســرعت و دقت کار کاهش قابل ملاحظه داشته و همین طور احساس خســتگی و احساس تحمیل کار بیش از ظرفیت در کارکنان باعث بروز نارضایتی و عدم همراهی عاطفی کارکنان با مدیریت داروخانه خواهد شد.

تشخیص توانایی ها:

یکی از مهم ترین ویژگی های یک مدیر خوب داروخانه این اســت که بدون قرارگرفتن در محیط عاطفی ایجاد شــده در داروخانه -به دلیل وجود ارتباط دائمی با زیردســتان- بتواند موقعیت های شــغلی را براساس تناسبی که با ویژگی ها، توانایی ها، ناتوانی ها، خصوصیات فردی، اخلاقی و اجتماعی وجود دارد بین کارکنان تقســیم کند. این نکته که اگرچه گاهی کارکنان انتظارات و توقعات دیگری از مدیر داروخانه دارند اما تشخیص ویژگی های فردی آنها در محول کردن مسوولیت ها و موقعیت ها به آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد یکی از مهم ترین نکاتی است که یک مدیر داروخانه باید به آن توجه کند.

رعایت فاصله  مجاز:

فضای فیزیکی بســیاری از داروخانه ها در کشور ما به شکلی است که خواسته یا ناخواســته افراد در تماس نزدیک با یکدیگر قرار می گیرند. سپری کردن ساعت های طولانی در یک فضای کوچک خود به خود باعث قرارگرفتن در فضای اجتماعی و عاطفی مشترک شــده و افراد را به نوعی در زندگی روزمره یکدیگر سهیم می کند. امری که اگرچه به خودی خود ناپسند نیست اما می تواند با قــرار دادن مدیر داروخانــه در فضای عاطفی، مانــع از ابراز قاطعیــت در برخی تصمیم گیری های ناخوشایند برای کارکنان شود.

و…

مدت دوره

معادل 300 ساعت آموزشی

مدرس دوره

گروه دپارتمان بهداشت و مدیریت

مخاطب دوره

بزرگسالان

کتاب آموزشی برگرفته از جزوات اساتید

0 صفحه فارسی

0 صفحه انگلیسی

کتاب آموزشی الکترونیکی برگرفته از جزوات اساتید

481 صفحه فارسی

837 صفحه انگلیسی

ویدئو آموزشی قابل پخش در رایانه

0 دقیقه فارسی

0 دقیقه انگلیسی

آشنایی با پذیرش و نسخه پیچی

آشنایی با شرایط نگهداری دارو

قفسه بندی و چیدمان دارو

همخوانی داروها

485000تومان + مدرک رایگان

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

485000تومان + مدرک رایگان

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی ایباما - بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

انتقال مفاهیم آموزشی و محتوا به صورت کاملا غیر حضوری از طریق ارسال پکیج آموزش مجازی

ارزیابی از طریق ارسال پروژه پایان دوره توسط دانش پذیر بدون آزمون حضوری

اعطاء مدرک معتبر رایگان بنیاد دارای ارزش ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

امکان درخواست بیش از ۱۶ مدرک معتبر بین المللی تنها با شرکت در یک دوره آموزش مجازی

ارائه محتوای آموزشی توسط اساتید و موسسات آموزشی معتبر تحت بستر آموزشی ایباما

امکان اخذ نامه پذیرش مقاله پایان دوره توسط بنیاد و انتشار مقاله در وب سایت ژورنال بنیاد

امکان دریافت کارت عضویت بنیاد با سطوح مختلف دانش پذیری تا استادی

امکان معادل سازی ساعات آموزشی در طرح ارزیابی و تعیین سطح علمی مدیران و نخبگان بنیاد

عضویت در پنل دانش بنیان ایباما و مدیریت روند آموزشی و سایر خدمات از طریق پنل

عدم نیاز به مهارت و یا مدرک تحصیلی خاص به منظور یادگیری تحت بستر ایباما

همزمان با ثبت نام در آموزش مجازی تعمیرات لپ تاپ می توایند علاوه بر مدرک تعمیرات لپ تاپ فارسی و لاتین بنیاد هر یک از مدارک معتبر بین المللی زیر رابا پرداخت هزینه تقاضا نمایید و برای دریافت آنها نیازی به آزمون مجدد ندارید:

نکته : پس از گذراندن آموزش تعمیرات لپ تاپ در ایباما٬ شما می توانید هر زمان که تمایل داشته باشید این مدارک بین المللی را درخواست نمایید اما به لحاظ آنکه فرآیند دریافت این مدارک از ۲۰ تا ۴۵ روز به طول می انجامد پیشنهاد می شود هم زمان با ثبت نام در دوره سایر خدمات و مدارک مورد نیاز خود را نیز درخواست نمایید.

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

485000تومان + مدرک رایگان

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۳

کارشناس آموزش۶ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۴

کارشناس آموزش ۷ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۵

کارشناس آموزش ۸ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۶

کارشناس آموزش ۹ :

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۳

کارشناس آموزش ۱۰ :

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت