@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند  رجوع از طلاق

اینجانب : …….. ………………… فرزند آقای …… …………. …………… و نام مادر خانم …………… دارای شناسنامه شماره : ………………….  صادره از : ……………………… متولد : …….. ……. ساکن : …… ………………. ……………… ……………………………. زوج سند ازدواج شماره ………… مورخ   /   / ۱۳ تهران که زوجۀ خود بانو : …………… فرزند آقای ……………. متولد ……. ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ……. ………………. مورخ …… ………… تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ بموجب این سند رسمی و بلحاظ عدم دسترسی بدفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم که در تاریخ   /   /   ۱۳ و داخل در مدت عده به زوجه توصیف شده خود و از طلاق مزبور رجوع نموده ام.

بانوی مشارالیها زوجه نامبرده شده نیز این سند را از جهت اطلاع و قبول امضاء می نماید و بنابر این زوجیت آنان با این رجوع بنا بر اقرار طرفین به میمنت و مبارکی به بقاء پیوست .

تاریخ : ……………………. ماه یکهزار و سیصد و …………………….. ۱۳ شمسی .

محل امضاء :

 

Print Friendly

نمونه سند رجوع از طلاق توسط 29 کاربر تایید شده است امتیاز 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی ایمنی در انبارها
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
دوره آموزشی مدیریت تولید وعملیات
دوره آموزشی کتیا (CATIA)
دوره آموزشی استراتژی بازاریابی
دوره آموزشی مناسک حج
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA