@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند  رجوع از طلاق

اینجانب : …….. ………………… فرزند آقای …… …………. …………… و نام مادر خانم …………… دارای شناسنامه شماره : ………………….  صادره از : ……………………… متولد : …….. ……. ساکن : …… ………………. ……………… ……………………………. زوج سند ازدواج شماره ………… مورخ   /   / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : …………… فرزند آقای ……………. متولد ……. ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ……. ………………. مورخ …… ………… تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ بموجب این سند رسمی و بلحاظ عدم دسترسی بدفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم که در تاریخ   /   /   13 و داخل در مدت عده به زوجه توصیف شده خود و از طلاق مزبور رجوع نموده ام.

بانوی مشارالیها زوجه نامبرده شده نیز این سند را از جهت اطلاع و قبول امضاء می نماید و بنابر این زوجیت آنان با این رجوع بنا بر اقرار طرفین به میمنت و مبارکی به بقاء پیوست .

تاریخ : ……………………. ماه یکهزار و سیصد و …………………….. 13 شمسی .

محل امضاء :

 

Print Friendly

نمونه سند رجوع از طلاق توسط 26 کاربر تایید شده است امتیاز 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشي NETWORK+
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
دوره آموزشی کارشناس نگه داری حیوانات خانگی
دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی
دوره آموزشی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)