×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های مدیریتی و حسابداری

مدیریت اجرایی EMBA

مدیریت اجرایی EMBA

به طور یقین تا به الان در حوزه مدیریت در ایران اقدامات چشم گیری صورت نپذیرفته است و اکوسیستم مدیریت در این کشورهنوز عاری از هرگونه بدعت گذاری در بستر تحول میباشد . بدون شک در نظامی جامع در عرصه ی مدیریت در دنیا ، آراستگی فرهنگی میبایست زمینه ساز همه ی الگوهای فکری ، اعتقادی و ملی-مقاومتی باشد . لیکن به دلایل نامعلوم و ناملموس این مهم بارها و بارها دستخوش سلایق شخصی ، سلایق سیاسی و غیره در این مرزو بوم گردیده است . حال با توجه به نیاز به حرکت به سمت نظام سرمایه داری سالم صنعتی و جایگزین شدن آن به جای یک نظام سرمایه پرور مندرس که به نحوی میتوان گفت ادامه ی همان اشرافی گری مضحک و ناجوانمرد فئودالی است ، افق گسترده و جدیدی را پیش روی متصدیان و متولیان و رهبران جوامع امروزی به خصوص ایران قرار داده است . لذا پشتیبانی و ممارست از دست یافت ها و ره آوردهای جوامع بشری امروزی در قالب یک سیستم با همه ی خصوصیات منحصر به فرد آن ، نیازمند یک سازماندهی درخور و یک رهبری آماده میباشد که تنها و تنها در قبال مدیریتی اثر بخش ، آگاه به مسائل و کشمکشهای روز دنیای اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع و دارای قدرت تحلیل و ادراک درست ، پیشرو در کشف جهانی نو که در آن فرصتها مهمترین ابزار برای توسعه و تهدیدها میزان آمادگی آن سیستم را در مقابل ریسکهای متنوع امروزی مشخص میسازد است .

در این میان با در نظر گرفتن اقتضای علوم انسانی که در تقابل تنگاتنگ با نیازهای انسانی بروز پیدا کرده اند ، میتوان حوزه مدیریت را هم یکی از بنیادی ترین بسترهای زمینه ساز رشد و تعالی در هر اجتماع عنوان کرد . بخش مدیریت اجرایی (EMBA) نیز از این مسئله مستثنی نیست . مدیریت اجرایی به عنوان یکی از مهمترین گرایش های علم مدیریت در صدد است تا با تلفیق منش های جامع مدیریتی و به نوعی ادغام تاتیکهای مختلف و کاربردی حیطه ی در مدیریت ، راه رسیدن به مقاصد پر اهمیت سازمانها را سهل تر کرده و کمبودها را مدبرانه شناسایی کند .

مدیریت اجرایی با در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک سیستم متمرکز که خواستار احیای توان عملیاتی خود در قالب یک سری از اجزاء به هم پیوسته و وابسته و سیستماتیک ، و دارای یک تعامل متقابل و دو سویه با یکدیگر هستند ، سعی در احراز وضعیتی جاری که سازمان در آن مستقر است دارد ؛ و با در نظر داشتن این نکته میتوان گفت که مدیریت اجرایی با استفاده از الگوهای مدیریت استراتژیک که بر اهداف بلند مدت سازمان و محیط کلان آن متمرکز است و همچنین بر پایه ی راهکار های مدیریت بحران در پی کشف و تعدیل نقاط بحران خیز با عنایت به شناخت فرصتها و قدرت تشخیص تهدیدها و شناسایی قوای پنهانی درون سازمان ها است و زیر سایه مدیریت دانش به دنبال استفاده بهینه از سرمایه های تجربی و فکری سازمان و نگهداری و استفاده از آن برای آینده ی پیش رو است . میتوان گفت که تمامی فرایندهای سازمانی به طور مستمر و مبرم نیازمند عملی شدن سطوح مختلف مدیریت اجرایی در ساختار سازمان میباشند و تمامی ارکان سازمان اعم از منابع مالی ، سرمایه های انسانی و فرهنگ سازمانی بدون هیچ شایبه ای متاثر از این شیوه مدیریتی به اداره امور خود میپردازد .

در حوزه بازاریابی نیز میبایست توجه قابل ملاحظه ای نسبت به مسائل پیرامون آمیخته بازاریابی و کارکرد آن در دنیای مدرن امروز و نگهداشت آن در قلب و روح مدیریت اجرایی مبذول داشت . مسلماً مسائل مربوط به محصول(اعم از کالاها و خدمات) و چرخه تولید یک کالا به منظور برآورده ساختن یک نیاز در نهادهای اجتماعی و نظام های اقتصادی حاکم بر آن در یک جامعه نیازمند بینشی دقیق و فهمی عمیق نسبت به آن است . قیمت گذاری یک محصول به نوعی برابر با قیمت گذاری یک نیاز یا یک کمبود است . مسائل مربوط به تعدیل قیمتها با توجه به کشش های مختلف بازار هدف ، اعم از کشش قیمتی تقاضا ، کشش درآمدی تقاضا و انواع بسیار کشش ها و واکنش های جامعه ای که هر آن ممکن است درگیر و دار هنجار ها و ناهنجاری هایی در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد بسیار پر اهمیت و قابل تامل اند .

شبکه توزیع و چرخه نگهداری از یک محصول و شیوه های برقراری ارتباط با مشتریان و مصرف کنندگان ، نحوه استمرار ارتباط با بازار ، مطالعات بازار و … هر کدام به تنهایی میتواند به عنوان مسئله ای تعیین کننده در حیطه های اجرایی مدیریت ، نقشی قابل ملاحظه داشته باشند و عدم تمرکز بر هر یک از بخش های مذکور ، ممکن است زمینه های پیدایش بحران در سازمان ها را فراهم

آورد و سیستم مدیریت را مختل سازد . بنابراین امکان استفاده بهینه از منابع محدود با در نظر گرفتن تمایلات نامحدود بشری و رازآلود بودن ارضای این نیازها مستلزم یک نظم منعطف و منسجم درون شبکه ای و یک بسترسازی عقلانی سازمانی است. در این میان استفاده ی ارزشی ، از دست یافتهای مدیریت دانش و تلفیق آن با سیاستهای اجرایی مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد و تمرکز آماری بر بخش های مالی سازمان ها با عنایت به افق هایی که مدیریت بحران در عمل میتواند آنرا اجرایی سازد میتواند بسیار سازنده و اثربخش تلقی گردد .

اقتصاد مدیریت به عنوان یک علم نوین با آزمودن بازار و قیاس آن با بنیه مالی سازمان ، میتواند راه گشای بسیاری از چالشهای بوجود آمده در درون سازمان ها باشد . و میزان آمادگی عناصر سازمان اعم از منابع انسانی ، سرمایه های موجود ، هزینه های ضمنی و هزینه های آشکار و بررسی فضای موجود در مقابل استراتژی های معین مدیریت ، برآورد سود اقتصادی و تعیین معیارهای سنجش سود اقتصادی در کنار آموزش پرسنل ، آشنا کردن سرمایه گذاران و مشتریان با استانداردهای به روز اقتصادی و از همه مهمتر آموزش بازار و هدایت آن به سمت رقابت سالم و اثرگذار به جهت پیشبرد اهداف کاری و در نهایت ایجاد حس اعتماد در مصرف کنندگان و جامعه میباشد .

نکته مهمی که میبایست به آن توجه وافر نشان داد این است که اکثر قریب به اتفاق سازمانها و شرکتهای داخل ایران دچار نوعی پارانویای مزمن سازمانی شده اند که منجر به بوجود آمدن یک شکاف عمیق فرهنگی درون سازمانی گشته و شکسته شدن مرزهای اتحاد و دور شدن از هم افزایی قسمتی را در پی داشته است . این بدان معناست که صرف داشتن دانش تئوریک مدیریت در سازمانها و شرکتها بدون استفاده عملی و کشف دانش و تجربه پنهان الگوهای رفتاری ، کرداری و پنداری آن نمیتواند راه گشای بحران های بوجود آمده در این حوزه باشد و متاسفانه دست سنگین صاحبان صنایع و سهامداران عمده در بخش کلان کشور نمیتواند از قدرت خود در جهت احیای پتانسیل های نهفته در سازمان استفاده کند . بدان معنا که اوج فاجعه به حدی است که حتی نمیتوان در حوزه های کوچک تر نیز به توافقات کوچک مقطعی و قابل تامل و تفکر نایل آمد .

به نظر میرسد استبداد تکنولوژی به صورت مدرنیته ای چشم و گوش بسته نمود پیدا کرده است و از آن جنین نازاده ای که در رحم مدرنیسم میپروراندند ، نوزاد نابالغ جسوری پا به منصه ی ظهور گذاشته که برای رشد آن ، تربیت جانکاهی مورد نیاز است . به هر رو چنین به نظر میرسد که افق مدیریت در کشور ایران رو به بهبودی است ، اگرچه این مسئله هرگز به معنای وجود بستری مناسب در این خصوص و در این حوزه و حداقل در زمان اکنون ، نخواهد بود .

اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان بر چگونگی رفتار سازمان در قبال محیط درونی و محیط بیرونی آن تاثیر میگذارد و مجموع قوانین و مقررات جاری در درون یک سیستم به عوامل متعدد برون محیطی و درون محیطی برمیگردد که در نهایت به جهان بینی سازمان و نوع تعامل آن با محیط بیرونی و درونی اش اشاره میکند و در یک جمع بندی کلی در قوالب فرهنگ سازمانی ، رفتار سازمانی ، اکوسیستم سازمانی ، هویت سازمانی و … میتوان بدانها پرداخت . میتوان چنین استنباط کرد که الفبای حیاتی یک سیستم به عنوان مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل ها که هدف خاصی را دنبال میکنند ، به نوع کنش ها و واکنش های آن با محیط بیرونی و میزان تاثیر پذیری سیستم از محیط درونی و درجه تاثیر گذاری بر زیر سیستم های داخلی ، وابستگی حیاتی دارد . در این بین میتوان به بنگاه های اقتصادی به عنوان سیستم هایی هدفمند اشاره کرد که در آنها رسیدن به نقطه سر به سر و حداکثر کردن سود ، ارتباط تنگاتنگی با نوع رفتار این بنگاه ها با مشتریان ، کارکنان ، سرمایه گذاران و سهامداران و شرکا خواهد داشت .

مدیریت امروز ، بر رویارویی مدیران با فضاهای روانی کسب و کار و قلمرو انسانی محیط کار تکیه داشته و بر استمرار عوامل توصیفی سازمانی به عنوان ابزارهایی در جهت شناساندن روحیات و خلقیات حاکم بر آن تاکید دارد . بر همین مبنا چشم انداز مدیریت اجرایی نیز بر پایه ی گستردگی تمایلات آن به سمت و سوی راههای ارتباط سازنده و ثمربخش و بنیادین ما بین عوامل تشکیل دهنده ی سطوح مختلف سازمان ، توسعه پایدار دانش در بین آنها و همچنین مبارزه با امکان بوجود آمدن تنش زایی ناعادلانه در لایه های مختلف سیستم و محیط کسب و کار ، استوار است .

شاکله ی سازمانها در دو دسته یا به تعبیر دیگر در ۲ جبهه مختلف اعم از سازمانهای یاد گیرنده و سازمانهای یاد دهنده در به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات سازمان عرض اندام کرده اند ، میکنند و خواهند کرد ؛ و به جهت استفاده بهینه از منابع انسانی میبایست سیاستهای مدیریت منابع انسانی را سرلوحه امور خود قرار دهند . با توجه به اینکه سازوکارهای مدیریت منابع انسانی بر پایه ی حسن اجرای تعهدات مابین کارفرما و کارگر یا کارمند صورت میپذیرد ، لذا نوع تفکر سازمانها به عنوان یک سیستم نیز میبایست با در نظر گرفتن لزوم اجرای پیش درآمدها و بسترسازی مناسب همراه باشد ؛که یکی از این پیش درآمدها توجه به نیازهای کارگران یا کارمندان و پرسنل در یک محیط اداری و یا یک بنگاه اقتصادی است . همانطور که در تعاریف میبینیم میزان رضایت کارمندان یا کارگران در یک بنگاه دولتی یا بازرگانی نقش بسیار مهمی در میزان کیفیت خدمات و کارایی بلندمدت و کوتاه مدت یک سازمان به همراه دارد . تا جایی که برخی از صاحبنظران اذعان داشته اند اهمیت موضوع رضایت کارمندان در گرو موفقیت سازمانها و موفقیت سازمانها در گرو موضوع رضایتمندی پرسنل است .

این طور به نظر میرسد که بررسی این مسئله در فعل ، بسیار عمیق تر و گسترده تر از تعاریف این چنینی است . نباید فراموش کرد که سازمانها مجموعه ای از گروههای اجتماعی متشکل از انسانها هستند . انسانها از بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان به حوزه های مختلف انسانی ، علی الخصوص از منظر علمی ، به آن توجه نشان داده اند . و به دنبال آن ، حیطه ی مدیریت ، به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل و هنجارساز ترین دغدغه های زندگی انسان ، در حوزه های متفاوت زندگی بشر ، به عنوان یک علم پا به عرصه ی بسط و گسترش نهاد .

زندگی انسانها مرتباً دستخوش تغییر بوده و نیازمند تصمیم گیری است . عدم اطمینان محیطی یکی از مشخصه های شرایط تغییر میباشد . انسان در شرایط عدم اطمینان محیطی ناگزیر ، به اتخاذ تصمیمات مختلف تن در میدهد . تصمیم گیری در این شرایط نیازمند درکی درست نسبت به شرایط محیطی و فهم شدت نیاز های عدیده ی زیست محیطی است ، که دستیابی به آن نیز ریشه در فرهنگها و رسوم و راه ها و چاه های مختلف نوع بشر از بدو شکل گیری تمدن در قالب یک نظم اجتماعی تا به اکنون دارد .

اندیشمندان حوزه علوم انسانی بر این امر واقف بوده اند ، و همین مسئله باعث طی ترقی دوره های مختلف این حوزه در تغییرات بنیادین آن ، از سبک و سیاق کلاسیک ها به نئوکلاسیک ها و تغییر ساختاری و کاربردی آن به عهد هضم علوم رفتاری و روابط انسانی تا رسیدن آن به سبک سیستم های اقتضایی بر اساس تئوری های سیستمی بوده است .

یک سازمان یا یک بنگاه اقتصادی در مسیر توسعه دچار نیازمندی های گوناگونی خواهد بود ، این نیازمندیها گاهاً درون سازمانی و گاهاً برون سازمانی میباشند . هر دو سطح نیازمندی های سازمان ، نیازمند سبک صحیح عملی کردن امور ی است که عناصر بیرونی و عناصر درونی سازمان را درگیر خود میکند . از این منظر ، شایسته است نفرات عالی سازمان که به لحاظ سلسله مراتب سازمانی جزء اعضای تصمیم گیرنده و سیاست گذار سازمان محسوب میشوند ، نسبت به عکس العمل ها و کشش های گونه گون بازارهای هدف در محیط بیرون و برخورد صحیح با انواع نیازمندی ها و عکس العمل های سازمان در محیط داخلی آن ، نهایت مراعات و دقت نظر را اعمال نمایند . عموماً سازمانها در بخش بیرونی شان مراقب انبوه مسائل مرتبط با تولید ، تبلیغات ، مهارتهای مبتنی بر توزیع و گسترش فروش و اهم موارد مطالعات بازار (بازارشناسی ، بازاریابی ، بازارگردانی و …) هستند . البته گاهاً اصرار و توجه نامنطبق بر اصول فنی و کیفی و مهارتی و یا حرفه ای مدیریت باعث بوجود آمدن بحران ها و چالش هایی در واحدهای مرزی سازمان شده و تدریجاً منتهی به سایر سطوح خواهد شد . به همین دلیل حفظ و رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان میبایست بر حفظ و رعایت موازین و ارزشهای عناصر تشکیل دهنده ی سازمان منطبق گردد در غیر اینصورت سازمان دیر یا زود نتیجه ی سوء اهمال این موضوع مهم را در فرایند های سازمانی خویش خواهد دید . مسلماً این انطباق به معنای لجام گسیختگی و خروج کارکنان و پروسه هایی که با آن درگیرند از کنترل مدیران اجرایی نخواهد بود ، بلکه همه ی موارد مطرح شده در سایه ایجاد مناسبات و محاسبات منطقی و کارا و ایجاد یک محیط امن در راستای بروز خدمات در همه ی سطوح سازمان امکان پذیر خواهد بود .

نکته ی قابل توجه و مهم دیگری که خالی از لطف نخواهد بود اگر آن را درون محتوای این مقاله جا داد این است که بنگاه ها ، سازمانها یا هر ارگان صنعتگر و تولیدگر ، از یک مجموعه از قوانین کلی برون محیطی تبعیت میکند که نوع جبهه ای که این قوانین در سطح کلان در آن قرار میگیرند ، ماهیت قوانین وضع شده و طریق اجرای آنها نیز در شکل گیری قوانین رایج درون سازمان ، نقشی پر اهمیت و بدون شک بی بدیل را بازی خواهد نمود . در نتیجه از ما است که بر ما است …

به تجربه در ایران ، در شرایط فعلی ، نه بنگاه های اقتصادی موجود ، نه قوانینی که بر نحوه عملکرد آنها نظارت میکنند و نه عناصر تشکیل دهنده ی این سازمانها اعم از کارکنان ، مدیران ، قوانین ، ارزشها ، تولیدات ، خدمات و … هیچ کدام در جهت پایداری توسعه نظام کسب و کار و رسیدن به یک صنعت پیش رونده ، قدمی به جلو نبرده و وحدت اهداف در سطوح کلان ، شعار زیبنده و در عین حال فریبنده ای شده است . و درست به همین دلیل ، نظام صنعتی و بازرگانی مان دچارسستی و کرختی شده و هیچ راهی به هیچ دهی (شاید همان دهکده جهانی) نمیبرد. به راستی و صمیمانه ، این استمرار در خطا مقرر است تا به کجا ادامه پیدا کند ؟ …

اصلاح قانون کار و اصلاح باورهای نیروی کار . این مهمترین گام در ایجاد یک فضای متناسب امروزی به نظر میرسد . در غیر اینصورت بزودی نشانه های پیدایش یک نظام سرمایه داری احمقانه و مخفی بر دو شانه ی اقتصاد و سیاست این کشور زخم خورده در طول تاریخ ، نمایان خواهد شد ، اگر و فقط اگر اهالی فن ، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند یا اینکه شانه های آنها را از زیر بار مسئولیت خالی کنند . و این مسئله تنها در بستر حوزه علوم انسانی و با استفاده از راهبردهای مدبرانه دانش مدیریت و اجرای آن در مسیر رشد وتعالی کشور قابل تعمیم و تبسیط خواهد بود .

متعاقباً به این نتیجه خواهیم رسید که تحول دنیای درونی یک سازمان با تمامی ارکان اش در گرو شناختن روحیات و خلقیات اجزای آن است . شناخت نیازمندی های سازمان ، یک روش نیست بلکه یک رسالت است . شناخت عمومی کنش ها و واکنش ها ، تشخیص درست در انتخاب عکس العملی تحول ساز . ایجاد فهمی مشترک از آنچه که رویاروی سازمان قرار دارد و نشاندن اهداف بلند مدت وتعیین هدفهای کوتاه مدت .

همه ی این مولفه ها نیازمند جریانی هستند که با تکنیک های تاکتیک سازی و قوانین و اعمال تجارب و ارزشمند سازی اهداف آشنا بوده و طریقه ی استفاده از منابع قابل استفاده را با حداقل هزینه میسر سازد . آموزش و آموزش و آموزش و در نهایت رسیدن به یک رستاخیز سازمانی . مدیریت اجرایی همان هدایتای است که می اندیشد . مدیریت اجرایی همان رهبری است که عاقلانه نگران است . اما مدیریت اجرایی یک علم است و یک علم میبایست آموزش داده شود ، گسترش پیدا کند و گاهاً ترمیم شود .

استراتژی های سازمان به راهکارهای مدیریت اجرایی نیازمند است . اندیشیدن ، مهمترین بخش مسئله است . و فرایند انتخاب ، یک مسیر ناهموار است که گزینش درست آن را تعدیل میکند . عینیت بخشیدن به موضوعات از مهمترین مسائل است . بدیهی است که رهبران سازمانها اعم از سازمانهای خصوصی و دولتی در غالب حالات به این موضوع توجه نشان میدهند اما عموماً یادآوری این قبیل از موضوعات در بلند مدت وظیفه خطیری است که بر عهده مدیران ارشد اجرایی میباشد . یقیناً مجموع عملکرد یک بنگاه یا یک سازمان به نوع نگاه مدیرت اجرایی آن سازمان و استراتژی تعیین شده توسط این شخص و مشاوران اجرایی او بر میگردد . مسئله مهمی که در ایران محترمانه یقه ی اینگونه سازمانها را گرفته این است که سیاست گذاری های کلان مملکت تحت لوای قانون اساسی ، به یک اجرای ناصحیح و گاهاً نامرتبط ختم میشود و اشکال کار نیز دقیقاً این است که مدیران اجرایی به مرحله پاسخگویی که میرسند به صورت جزیره ای عمل کرده و در عوض رسیدگی به مسائل و اعمال اصلاحات ، تنها به تمرکز بر رفع اتهام از سازمان خویش تحت کنترل خویش بسنده میکنند . این در حالی است که پویایی و نشاط مدبرانه ی سازمانی در ملت ها در گرو همبستگی و هم افزایی ملی-صنعتی حاصل خواهد شد .

مشخصاً در این حالت تنها اتفاق مهمی که روی خواهد داد این است که وحدت در عمل و همیت ساختاری و یگانگی در انتخاب جای خود را به تشتت در افکار و اعمال و ایجاد حس از خود بیگانگی و در نهایت بیگانگی و خنثی شدن نسبت به اکثر موضوعات و مسائل جاری در محیط کار و به فراخور آن در جامعه و تغییر مسیر ناگهانی سازمان به جایی بسیار دورتر از اهداف و آرمانهایی که تعیین کننده سرنوشت سازمان هستند خواهد داد .

برقراری روابط سالم کاری و اداری و سازمانی مستلزم وجود تفکر سالم و انسانی در محیط کار است . کلاسیک ها و نئوکلاسیکها در این خصوص امتحان خود را به خوبی پس داده اند . امروزه روابط انسانی و علوم رفتاری تمامیت اسلوب اجرایی فرایندهای سازمانی را به خود اختصاص داده اند . و علم ، به لحاظ ساختاری و ماهیت وجودی آن ، دچار وضعیتی مطلوب است که این روزها در نتیجه ی استنتاج تجارب گوناگون در طی سالیان سال در دنیای پیرامون خود ، شاهد آن هستیم . البته این مسئله هنوز آنچنان که باید در کشورهایی همچون ایران به مرز استقلال و پویایی در عمل در نیامده و اجرایی شدن آن بدون هیچ تردیدی نیازمند اصلاح طیف وسیعی از ساختار ها مثل تغییرات اساسی در مواد قانونی و قضایی ، مدیریت فنی منابع غنی اقتصادی و بیرون کشیدن آن از تحت لوای حکومت (که البته میبایست به جهت حفظ وحدت ملی با نظارت دولتی همراه و همسو باشد) ، ساختار شکنی اصلاح گرایانه در سطوح کلان ملی ، تطابق با اصول و ارزشهای فرهنگی و انسانی البته به دور از سنت زدگی ، به معنای جلوگیری از آفت هایی که سنت ها (مانند قوانین رایج و فرهنگهای ناملزوم و نامربوط) در مقابل توسعه پایدار و خلاق پدید می آورند .

و به جرأت میتوان گفت که مدیریت اجرایی ، در جایگاه خود ، یک فهم جامع در قلمرو داشته های انسانی و یک الگوی کارا در مسیر صیانت از آن است . و بشر امروز در هر برهه ای از زندگی بیولوژیکی و شاید هموگرافیکی خود به دست یافت ها و تجارب این فهم جامع نیازمند است و نیازمند خواهد بود . و علوم پایه نیز برای گسترش و پویایی و رسیدن به کشفیات نو ، و کم کردن ضریب خطا ها و اهمال خود در مسیر تحول ، نیازمند اعمال نظر حوزه های مختلف علوم انسانی هستند ، به جهت اینکه استفاده کنندگان نهایی علوم پایه ، در نهایت ، انسانها خواهند بود . و تاریخ تمدن ، بیانگر این مسئله است که نیاز انسانها به تفکر در زندگی و سبکهای متفاوت آن ، بیشتر از تمرکز بر خود وحشیانه ی زندگی جانب داری میکند .

مشخصاً حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت اجرایی ، به مراتب وسیع تر و عمیق تر از مسائل مطرح شده ، قابل بحث و بررسی خواهد بود ، لیکن نگارش نویسنده مقاله ، که تماماً حاصل دریافتهای شخصی خود نگارنده (با عنایت به تجارب کاری در محیط های سازمانی ، حوزه تحصبلات تکمیلی و منابع معرفی شده از سوی بنیاد محترم آموزش مجازی ایرانیان (باما)) بوده از نقطه نظر خودش بسیار کوچک و جسورانه به نظر آمده و به همین دلیل از طریق نوشتار پایانی سعی در تمکین در قبال فضایل اهالی علم علی الخصوص صابنظران و اندیشمندان فهیم عرصه ی مدیریت در ایران عزیز را داشته و برای آنان بهترین ها را آرزو دارد .

نویسنده:ب.روحانی

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۳

کارشناس آموزش۶ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۴

کارشناس آموزش ۷ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۵

کارشناس آموزش ۸ :

۰۹۱۹۶۷۷۷۹۱۶

کارشناس آموزش ۹ :

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۳

کارشناس آموزش ۱۰ :

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

رازهای خلاقیت از زبان طراح سوپر ماریو

یک زن قوی چه ویٰژگی هایی دارد ؟

روش های مدیریت کسب و کار برای کارآفرینان

۳ اشتباه بد اپل که درس خوبی برای کسب و کار شد

آموزش روش های برنده‌شدن در سیاست بازی‌ محل کار

۸ نکته برای اینکه یک رستوران موفق را راه اندازی کنید

مراحل ایجاد یک ماشین فروش مقیاس‌پذیر

۳ دروغی که کارآفرینان به خودشان می گویند

چگونه جلوی فاجعه در استارت آپ خود را بگیرید؟

روش های افزایش انگیزه تنها در ۱۰ دقیقه که واقعا عالی است

راه های افزایش اعتماد به نفس چیست؟ ۱۰ راه در ۱۰ دقیقه

۱۲ ایده از بهترین ایده های کسب و کار کوچک در ایران کدامند؟

اصول چانه زنی: ۱۰ روش تخفیف گرفتن که واقعا جواب می‌دهد!

تعریف موفقیت در کار و زندگی از زبان ۱۲ فرد ثروتمند و قدرتمند

موفقیت زنان: ۱۰ راز موفقیت در کار و زندگی که همه زنان باید بدانند

۵۳ نکته یک طرح کسب و کار یا بیزینس پلن موفق

موفقیت در کار: ۱۱ نکته کلیدی که هنگام شروع کسب و کار باید بدانید

۱۹ روش تقویت تفکر خلاق در محل کار که اعتبارتان را بالا می‌برد

۱۲ معیار موفقیت مدیریت استعداد در سازمان

۱۲ قانون زندگی برای موفقیت و کامیابی

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک