×

عضویت حقیقی ایباما

عضویت حقیقی بنیاد

عضویت حقیقی ایباما

عضویت حقیقی بنیاد آموزش مجازی


کلیه دانش پذیران،اعضای عادی، اساتید ارجمند و علاقه مندان می توانند به عضویت حقیقی ایباما با هزینه ای بسیار اندک درآمده و کارت عضویت (دانش پذیری) به صورت عضو حقیقی و دست اندرکاران ایباما به همراه یک گواهینامه A4 دریافت نمایند. این اعضا در سایت به عنوان اعضای حقیقی معرفی می گردند و برای رزومه اشخاص با توجه به برند بنیاد حائز اهمیت است. در کارت عضویت این افراد رتبه شغلی ایشان نیز قید می گردد.

مزایای عضویت حقیقی :

کلیه مزایای عضویت عادی

کارت عضویت (دانش پذیری) حقیقی

گواهینامه عضویت حقیقی

درج مقام علمی یا لول سازمانی متقاضی بر روی گواهینامه و کارت

درج مشخصات اعضای حقیقی در سایت

تکریم اعضای حقیقی در طرح ها و توسعه های ایباما


عضویت حقیقی بنیاد آموزش مجازی

قیمت: 97000 تومان

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت