×

عضویت حقوقی ایباما

عضویت حقوقی بنیاد آموزش

عضویت حقوقی ایباما

عضویت حقوقی بنیاد آموزش مجازی

کلیه مدیران شرکت ها و سازمان ها و مشاغل مختلف می توانند به عضویت حقوقی رسانه برخط ایباما درآمده و از مزایای آن بهره مند گردند و بدین ترتیب مدیریت مجموعه نیز از مزایای عضویت حقیقی ایباما به صورت رایگان بهره مند خواهند گردید.
مزایای عضویت حقوقی :

کلیه مزایای عضویت عادی

کلیه مزایای عضویت حقیقی برای مدیر مجموعه

صدور گواهی عضویت حقوقی به نام سازمان متقاضی

امکان افزودن تبلیغات اعضای حقوقی در جایگاه و صفحه مشخص شده در سال

انجام تحقیقات و پژوهش هابرای اعضا حقوقی با شرایط ویژه

معرفی متخصصین و دانش آموختگان به اعضای حقوقی به منظور جذب نیروی متخصص


عضویت حقوقی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

قیمت: 140000 تومان

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

تلفن ثابت: (داخلی ۲)

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش: (تا ساعت ۲۴)

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

مشاور آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

مشاور آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

صدور و استعلام مدارک:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

اخذ همکاری و نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

پشتیبانی آنلاین
کارت ویزیت