×

مقالات علمی و آموزشی تخفيف های مناسبتی

فرصت استفاده از تخفیف ها در جشنواره سال نو ۱۳۹۵ بنیاد

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > تخفيف های مناسبتی > فرصت استفاده از تخفیف ها در جشنواره سال نو ۱۳۹۵ بنیاد

فرصت استفاده از تخفیف ها در جشنواره سال نو ۱۳۹۵ بنیاد

نای نوروز همه نصـــــرت و پیروزی باد

سال نو یکسره فرخنده و بهـروزی باد

در بهاری که زمین تاج گل آورد به سر

شادمان باشی و هر روز تو نوروزی باد


در جشنواره نوروزی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان از ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ لغایت ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ از

 فرصت های تخفیف و اخذ مدارک ملی وبین المللی استفاده نمایید.

کافیست در مرحله پرداخت نهایی کد تخفیف TO95را درج نمایید تا ۳۰ درصد تخفیف ویژه برای ثبت نام های شما در نظر گرفته شود

سال نو مبارک


تخفیف نوروزی ea2 ea3 ea5ea4ea6