×

بسته آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه

بسته آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه

این بسته شامل 3 دوره میباشد:

1.مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001

2.مدیریت زیست مجیطی ISO 14001

3.مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001

4.مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

5.دوره آموزشی مدیریت کیفیت TQM

6.مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS

برای مشاهده جزئیات هر کدام از دوره ها روی نام دوره کلیک نمایید.

مجموع قیمت بسته:563000 تومان

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت